Upis 2020/2021

Tue, 05/12/2020 - 17:41 By djecjivr

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i  Pravilnika o upisu  djece u Dječji vrtić Žabica,Otok Trg F.Tuđmana 4 objavljuje:

O G L A S
o provođenju postupka upisa djece u programe
Dječjeg vrtića Žabica Otok
za pedagošku godinu 2020./2021.

Prijavu za upis moguće je preuzeti sa sljedeće poveznice.