Upis 2020/2021

Uto, 05/12/2020 - 17:41 Autor djecjivr

DJEČJI VRTIĆ ŽABICA OTOK
TRG F.TUĐMANA 4, 21 238 OTOK
KLASA: 601-02/20-01/01
UR.BROJ: 2175/04-05-12-20/01
Otok, 11.svibnja 2020.g

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i  Pravilnika o upisu  djece u Dječji vrtić Žabica,Otok Trg F.Tuđmana 4 objavljuje:

O G L A S
o provođenju postupka upisa djece u programe
Dječjeg vrtića Žabica Otok
za pedagošku godinu 2020./2021.

 

I. Upisi se provode za vrtićke programe Dječjeg vrtića Žabica Otok

Pravo na upis djeteta  ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području Općine Otok. U programe vrtića može se upisati dijete koje je do 31.08.2020.g navršilo 3(tri) godine života.

 

II. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 12.svibnja 2020. (utorak) do 19. lipnja 2020. (petak) svakim radnim danom u vremenu od 09.00 – 12.00 h u prostorijama vrtića.

III. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija

1. prijava za upis djeteta- upitnik za roditelje

2. domovnica - preslika

3. rodni list - preslika

4. potvrda o zaposlenosti roditelja - potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

5. liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu

6. OIB djeteta

- Za djecu koja već pohađaju vrtić potrebno je obnoviti upis kod odgajateljica,obnoviti liječničko uvjerenje do 01.rujna 2020.godine

 

III. Rok i mjesto objave rezultata upisa  i način ostvarenja upisa

Odluke  Komisije za upis  djece objavit će se javno na oglasnoj ploči vrtića te na službenoj  web stranici vrtića i to kao zbirne liste( pod šiframa) do kraja srpnja 2020. g zajedno sa popisom djece koja eventualno nisu primljena.

ravnateljica:
Mara Laco

Prijavu za upis moguće je preuzeti sa sljedeće poveznice.